Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury – czym jest, czym się zajmuje

Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury (STL) powstało w 2010 roku, w Warszawie – jest ono największą tego typu organizacją w Polsce. Skupia tłumaczy szeroko pojętej literatury pięknej, nie tylko polskiej, ale i obcej.

Poza tym STL bada sytuację tłumaczy literackich na rynku pracy oraz reprezentuje ich interesy podczas zatarć ze zleceniodawcą, świadcząc odpowiednią pomoc prawną.. Prowadzi działania mające na celu dostrzeżenie tłumaczy dzieł literackich, ponieważ stoją oni zazwyczaj w cieniu autorów, mimo że ich zadanie wymaga również ogromnych nakładów pracy, talentu i kreatywności. Patronuje studiom przekładoznawczym, kształcącym kolejne pokolenia tłumaczy literatury. Znacząco przyczynia się także do spajania środowiska tłumaczy i literatów dzięki organizacji różnorodnych spotkań i eventów takich jak silnie ostatnio promowany Lunch STL, czyli mające miejsce w wielu polskich miastach luźne spotkanie tłumaczy literackich, podczas którego mogli przedstawić efekty swojej pracy, powymieniać się uwagami i podyskutować o literaturze. To jednak nie wszystko – jako prestiżowa organizacja działa także na większą skalę. Jest organizatorem lub współorganizatorem wielowymiarowych wydarzeń wspierających popularyzację literatury i zgłasza najbardziej zasłużonych tłumaczy do odpowiednich nagród. Więcej informacji o stowarzyszeniu znajduje się na oficjalnej stronie STL.

Author: Patrycja Rachwał