Shakespeare scentralizowany – repozytorium polskich przekładów z XIX w.

Strona Polski Szekspir powstała w wyniku projektu Uniwersytetu Warszawskiego pt. Repozytorium polskich przekładów dramatów Williama Shakespeare’a w XIX wieku: zasoby, strategie tłumaczenia i recepcja. Badaniom przewodniczyła dr hab. Anna Cetera-Włodarczyk.

Jak sama nazwa wskazuje, głównym punktem odniesienia są XIX-wieczne przekłady sztuk Williama Shakespeare’a. Strona obejmuje 34 sztuki, zarówno komedie, jak i tragedie, w przekładach wybranych tłumaczy. Zostały one opatrzone obszernym komentarzem, zawierającym liczne odniesienia do dotychczasowych spostrzeżeń translatologów i literaturoznawców zajmujących się tym tematem.  Dla naukowców całość stanowi cenne źródło materiału badawczego. Dzięki zdigitalizowanej postaci jest ono o wiele łatwiej dostępne niż wersje papierowe mieszczące się w bibliotecznych archiwach. Jednak nie tylko osoby zajmujące się Shakespearem naukowo czerpią korzyści z tego typu formy podawczej. Strona stanowi doskonałą bazę dla literatów, ludzi teatru oraz tłumaczy pragnących podjąć się retranslacji dzieł, szukających punktów zaczepienia u swoich poprzedników. Pozostaje mieć nadzieje, że jest to jedynie początek cyfryzacji zasobów literackich na większą skalę i że niedługo powstanie więcej repozytoriów gromadzących i porządkujących wybrane teksty i związane z nimi komentarze poszerzające wiedzę na temat towarzyszących im okoliczności.

Author: Patrycja Rachwał

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *