RODO w szkołach

W ofercie Oficyny Lex znajdziemy m.in. publikację online “Ochrona Danych Osobowych w Szkołach i Placówkach Oświatowych”. Skierowana jest zarówno do dyrektorów publicznych, jak i niepublicznych placówek. Zawiera informacje o tym, jak powinna wyglądać ochrona danych osobowych w szkole.

Nowe przepisy

Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (RODO) zaczęło obowiązywać od 25 maja 2018 roku. Właściwe wdrożenie nowych przepisów i ich skuteczne wdrożenie ma zapewnić ochronę dzieciom oraz ułatwić współpracę szkoły z rodzicami. RODO bardzo często kojarzy się z dotkliwymi karami finansami. Powinniśmy jednak pamiętać, że zgodnie z założeniem jest gwarancją bezpieczeństwa uczniów. Brak kontroli nad danymi osobowymi może stanowić poważne zagrożenie.

RODO w następujący sposób definiuje dane osobowe: Są to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizyczne (“osobie, której dane dotyczą). Chodzi tutaj m.in. o imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, datę i miejsce urodzenia, poglądy polityczne, przekonania religijne, czy pochodzenie rasowe lub etniczne. Warto więc systematycznie poszerzać wiedzę o ochronie danych osobowych w szkole.

Obowiązki dyrektora szkoły

Szkoła jest administratorem danych osobowych. Ma obowiązek stworzyć sprawnie funkcjonujący system ochrony danych osobowych. Natomiast dyrektor szkoły odpowiada za przetwarzanie danych osobowych. Reprezentuje placówkę oświatową. Ponadto zapewnia przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem. Monitoruje działania wszystkich upoważnionych osób w szkole.

Publikacja elektroniczna dla dyrektorów szkół

Oficyna Lex proponuje ciekawą i niezwykle przydatną publikację elektroniczną związaną z ochrona danych osobowych w szkole. Można z niej swobodnie korzystać na dowolnym urządzeniu mobilnym. Program obejmuje artykuły i opinie, przydatne słowniczki pojęć, pytania i odpowiedzi eksperta, a także aktywne prawne związane z ochroną danych osobowych oraz prezentacje z certyfikatami. Oprócz tego znajdziemy wzory dokumentów, które można edytować i wydrukować.

Author: Patrycja Rachwał

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *