Oświata 2019/2020

Podstawowa edukacja

Edukacja dzieci i młodzieży jest rzeczą niezwykle istotną. Właściwie wyedukowany młody człowiek staje się wartościowym członkiem społeczeństwa i wiele wnosi w jego dalszy rozwój. Dobrze opracowany program nauczania już od pierwszych klas szkoły podstawowej jest rzeczą niezwykle istotną. Ważne by zachęcać dzieci i młodzież do nauki oraz poszukiwania wiedzy, a nie zniechęcać nadmiarem wiadomości, które mogą wydawać się nieistotne i niepotrzebne w dorosłym życiu.
Właściwie przygotowany program nauczania, powinien pobudzać ciekawość, otwierać młode umysły wiedzę, zachęcać do poznawania świata oraz dawać możliwość rozwoju i wyboru przyszłej kariery zawodowej w dorosłym życiu.
Wiele zależy również od samego sposobu nauczania. Nawet najlepiej przygotowany program nie zda się na nic, jeśli wiedza przekazywana będzie uczniom w sposób mało kompetentny, nudny i monotonny. Istotne jest więc również właściwe edukowanie samych nauczycieli, by materiał przerabiany był nie tylko zgodnie z programem, ale również w sposób przykuwający uwagę młodych ludzi.

Nauczyciel na piątkę

Każdy kolejny rok szkolny, to nowe nowe wyzwania, nowi uczniowie oraz nowa polityka oświatowa. Kierunki polityki oświatowej 2019/2020 ogłaszane przez MEN (Ministerstwo Edukacji Narodowej), częściowo kontynuują te z roku poprzedniego oraz wprowadzają nowe.
Dobry pedagog powinien postawić sobie za cel, w każdym nowym roku szkolnym, dokładnie zapoznanie się z aktualną polityką oświatową i punktami dotyczącymi jego przedmiotu, by wprowadzić je do swojego programu nauczania.
Tegoroczne kierunki polityki oświatowej obejmują profilaktykę uzależnień, kształtowanie wśród uczniów i młodzieży postaw obywatelskich i patriotycznych, rozwijanie wiedzy matematycznej, cyfrowej, kreatywności oraz przedsiębiorczości, a także przygotowanie do kształcenia zawodowego.
Większość z tych punktów może obejmować dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, zadania domowe dla chętnych uczniów, a także wycieczki edukacyjne i spotkania z przedstawicielami różnych dziedzin.

Author: Patrycja Rachwał

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *