Kariera tłumacza – rodzaje i możliwości

Tłumaczenia dzielą się na ustne i pisemne. Każde z nich jest ponadto podzielone na różne kategorie według sposobu wykonywania i tematyki. Tłumaczenia ustne dzielą się na symultaniczne i konsekutywne.

Tłumaczenie symultaniczne to tłumaczenie w tym samym czasie, kiedy osoba mówiąca wygłasza jakiś tekst w języku oryginalnym. Może to być przemowa polityka, komentarz zagranicznego korespondenta w wiadomościach albo uwagi prowadzących Gali Oscarowej. Tłumacz siedzi wtedy w kabinie z słuchawkami w uszach, notesem i dokonuje przekładu na żywo. Tłumaczenie konsekutywne spotykane jest najczęściej podczas konferencji, wywiadów lub spotkań biznesowych. Tłumacz wysłuchawszy osoby mówiącej wygłasza przekład już po wypowiedzi. Jeśli adept tłumaczeń ustnych chciałby pracować w przyszłości w Parlamencie Europejskim albo brać udział w konferencjach medycznych, powinien wyspecjalizować się w danej dziedzinie. Może to zrobić za pośrednictwem odpowiedniej specjalizacji na studiach oraz właściwych kursów, nie zapominając przy tym o istotnym znaczeniu pracy własnej. Ta sama reguła dotyczy także tłumaczeń pisemnych. Żeby móc tłumaczyć dokumenty urzędowe, trzeba nawet zdać państwowy egzamin na tłumacza przysięgłego. Jak widać, zawód tłumacza wymaga nie tylko zdolności czysto językowych, ale także specjalistycznej wiedzy. Posiadanie aktualnych informacji na dany temat jest związane z dużym nakładem pracy, a zgłębianie jakiejś dziedziny wymaga dużo czasu. Dobrze by było, gdyby specjalizacja pokrywała się z indywidualnymi zainteresowaniami tłumacza oraz odpowiadała jego temperamentowi. Jeśli ktoś w szkole zawsze był rozdarty między przedmiotami ścisłymi a humanistycznymi, może spróbować swoich sił w tłumaczeniu tekstów technicznych. Eksploratorzy internetu mogą się zająć tłumaczeniami tekstów związanych z użytkowaniem stron internetowych lub portali społecznościowych. Tak samo ktoś, kto źle znosi stres czy nie lubi wystąpień publicznych, powinien dokładnie przemyśleć wybór tłumaczeń ustnych jako swojej ścieżki zawodowej. Alternatyw jest mnóstwo i na pewno każda osoba zainteresowana karierą tłumacza znajdzie coś dla siebie.

 

Author: Patrycja Rachwał