Czym jest TEPIS?

TEPIS to skrótowiec od Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych. Stowarzyszenie to zostało założone w 1990, czyli tuż po transformacji.

Jego zasadniczym celem jest pogłębianie oraz popularyzacja wiedzy dotyczącej translacji ustnej i pisemnej – reprezentuje też interesy tłumaczy w przypadku konfliktów lub nieporozumień z instytucjami państwowymi, dla których wykonywali zlecenie. Pod tym względem pełni rolę związku zawodowego. Jest także członkiem Międzynarodowej Federacji Tłumaczy FIT-IFT (z francuskiego Fédération Internationale des Traducteurs i angielskiego International Federation of Translators). Liczba członków to ok. 1000 osób – większość z nich to tłumacze przysięgli. W ciągu swojej działalności TEPIS zorganizował 27 konferencji wewnątrzkrajowych i 6 międzynarodowych, podczas których w ramach różnych panelów wygłoszonych zostało ponad 650 wykładów na temat istotnych dla tłumaczy na całym świecie kwestii. Przy stowarzyszeniu działa wydawnictwo Translegis, zajmujące się publikacjami związnymi z literaturą fachową (np. podręczniki, słowniki specjalistyczne. TEPIS nadzoruje też ukazywanie się czasopisma pt. Lingua Legis dla tłumaczy zajmującymi się tłumaczeniami prawnymi. Od czasu swojego założenia Towarzystwo znacząco przyczyniło się do podwyższenia komfortu tłumaczy przysięgłych na rynku pracy, czym niewątpliwie zasłużyło na prestiż, którym się obecnie cieszy.

Author: Patrycja Rachwał

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *